Yeni Valide

İSM’nin 2017 senesinde 10. Yılını tamamlamasıyla yeni bir döneme girilmiş, İSM mezun sayısının artması ile ihtisas faaliyetleri giderek daha çeşitli ve derinlikli bir noktaya evrilmiştir. Atik Valide Medresesi’nde lisansa yönelik olan Temel Eğitim Kademesi ile birlikte İhtisas Çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerin de yürütülmesi hususunda ciddi zorluklar ve kısıtlar doğunca 2020 yılı başı itibariyle Üsküdar merkezindeki bir bina devralınarak tadilat ve tefrişatı hızlıca tamamlanmış ve “Yeni Valide Eğitim ve İhtisas Binası” olarak hizmete açılmıştır.

İSM İhtisas Çalışmaları ve İSM Temel Eğitim Kademesi öncelikli olmak üzere, lise öğrencileri (Miftah) ile uluslararası öğrencilere (EVFA) yönelik faaliyetlere de ev sahipliği yapan binada idare, hoca ve lisansüstü bursiyer (asistan) odaları, atölye ve çalışma grubu salonları (üç adet), konferans salonu (70 kişilik), yaklaşık 10.000 kitaplık ihtisas kütüphanesi ve çalışma merkezi, mescid, sistem odası, yemekhane ve kantin bulunmaktadır.