Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda

İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), 2007 yılında İlim Yayma Cemiyeti tarafından, çağımızın ihtiyacı olan donanıma sahip ilim adamları yetiştirmek maksadıyla, başta ilahiyat fakültesi olmak üzere, insan bilimleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora yapan üstün yetenekli öğrencilerin eğitim ve araştırmalarını başarı ile yürütmelerini sağlayıcı her türlü hizmet ve desteği sunmak için kurulmuştur.

Bu maksada yönelik olarak İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), başta Temel İslami İlimler olmak üzere, Dil Bilimleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri alanında Eğitime Destek Programları hazırlar. Farklı branşlardan programına kabul ettiği öğrencilerin lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri boyunca, yurt içinde ve dışında eğitim ve araştırmalarına rehberlik eder, yurt hizmeti, burs ve çeşitli öğrenim ödenekleri imkânlarını sunarak destekler. İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM), uygun gördüğü araştırma ürünlerini kamunun yararına sunar ve bu maksatla ilmi toplantılar düzenler.

İSM lisans öğrencilerine yönelik olan 5 yıllık Temel Eğitim ile mezun ve lisansüstü seviyesine yönelik İhtisas Kademelerinden oluşur. Kuruluşundan itibaren 300’den fazla öğrenciye hizmet vermiş olan İSM, yetiştirdiği akademisyenler ve farklı seviyelerde yürüttüğü ilmi faaliyetlerle hizmetlerine devam etmektedir.