Kütüphane

İSM mezunları öncelikli olmak üzere İslami İlimler ve Sosyal Bilimler sahalarındaki lisansüstü araştırmacıların kütüphane standartlarında, teknik altyapısı halledilmiş bir ortamda çalışma
yapmalarına imkan sağlamak amacıyla Yeni Valide Eğitim ve İhtisas Binası’nın bir katı İhtisas Kütüphanesi ve Çalışma Merkezi olarak tanzim ve tefriş edilerek normal şartlarda 30 kişiye aynı anda hizmet edecek hale getirilmiştir. 

Öte yandan 2019-2020 döneminde M. Musa Çiçekdağı ve Muhammet Daştan sorumluluğunda başlayan kapsamlı kütüphane kurma çabaları 2020-2021 ve 2021-2022 dönemlerinde İSM mezun ve hocalarından Yasir Beyatlı ve Muhammet Daştan, 2022-2023 döneminde ise Mehmet Buğra Sezer sorumluluğunda devam etmiş ve bu hususta hatırı sayılır bir ilerleme kaydedilmiştir. Atik Valide Medresesi’ndeki İSM Kütüphanesi ve İSM’ye yönelik yurtlarda bulunan eserlerin bir araya getirilerek düzenlenmesi ile başlayan süreç, mezunlarımızdan ve hayırseverlerden bağış yoluyla kitap kabulleri ve tasnif işlemleri ile devam etmiştir. Bunlara ilaveten kütüphane envanterinin kayıt ve kataloglaması ve satın alma yoluyla yeni çıkan nitelikli matbuatın kütüphaneye kazandırılmasına yönelik ekip çalışmaları hız kazanmıştır. 

Hâlihazırda İslami ilimler, sosyal bilimler ve müracaat eserleri ağırlıklı olan kütüphanemizde farklı dillerde 10.000 kadar eser bulunmaktadır.