Müfredat

İlimler ve Sanatlar Merkezi, Temel Eğitim Kademesinde, İslami İlimler, Sosyal Bilimler ve Dil Bilimleri seminerleriyle İrşad sohbetlerinden oluşan kapsamlı ve derinlikli bir eğitim programı sunmaya çalışır. Program 5 yıl süresince güz, bahar ve yaz olmak üzere her sene 3’er dönem devam etmektedir.  İSM akademik takvimi yılda 34 haftaya göre planlanmaktadır. İSM temel eğitim öğrencileri, yılda yaklaşık 700, beş yılda ise toplamda 3500 saatlik seminere katılmaktadır. Her sene 40’tan fazla seminer, dönemde yaklaşık 30 uzman hoca tarafından verilmektedir. 

İSM’de 5 yıl toplamında yaklaşık olarak 700 saat sarf, nahiv, belagat, münazara gibi klasik âlet ilimleri, 1200 saat temel İslami ilimler, 400 saat sosyal bilimler, 800 saat İngilizce ve 400 saat modern Arapça semineri verilir. İSM bünyesinde bu yoğun seminer programıyla birlikte konferanslar, sempozyumlar, müzakereler ve kitap tahlil gruplarıyla birlikte, lisansüstüne yönelik seminer dizileri, tez sunumları, atölyeler, okuma grupları ve çeşitli projelerden oluşan ihtisas çalışmaları icra edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin maneviyat ve motivasyonunu desteklemek amacıyla kamp, gezi, hayır faaliyetleri, sportif etkinlikler gibi muhtelif organizasyonlar da tertip edilmektedir.