Temel Eğitim

İlimler ve Sanatlar Merkezi, çağımızın ihtiyacına cevap verebilecek donanıma sahip ilim adamları yetiştirme amacıyla kurulmuştur. Bu maksada matuf olarak 5 yıllık Eğitim Kademesinde yoğun bir seminer müfredatı takip edilmektedir. Müfredatın esası klasik usulle modern usulü bir arada tatbik etmeye dayanır. Böylece doğu ve batıyı birlikte bilen, hem geleneksel ve hem de modern dönemdeki ilmi birikime vâkıf ilim adamları yetiştirmek hedeflenir.

 

Program dahilinde öğrencilerimiz bir taraftan Osmanlı medrese geleneği esas alınarak gerçekleştirilen, metin ağırlıklı klasik eğitimden geçmekte, bir taraftan Modern Arapça ve İngilizce Seminerleri almakta, diğer taraftan ise modern dünyayı anlamayı kolaylaştıran Sosyal Bilimler Seminerleri görmektedir. Seminer programımız muhtelif konferanslar, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle de desteklenmektedir. Beş seneye yayılmış eğitim kademesi programının ilk iki senesi Alet İlimleri ve Modern Arapça ağırlıklı olup birinci senenin ikinci döneminden itibaren İslâmî İlimlerle ilgili klasik kaynaklar okunmaya başlanmakta, son bir buçuk sene ise İngilizce seminerlerine ağırlık verilmektedir. Sosyal Bilimler Seminerleri ise ikinci seneden itibaren her dönem bir seminer olacak şekilde planlanmıştır. Öğrenciler bunlara ilaveten, her dönem 4-5 seminer arasından seçtikleri, akademik okuma ve yazma odaklı Tematik Seminerlerden birini alırlar. Ahlak, maneviyat ve gönül dünyamızı geliştirmeye yönelik olarak düzenlenen İrşad Seminerlerine de katılırlar.