Atik Valide

Vâlide-i Atîk Külliyesi

İlimler ve Sanatlar Merkezi olarak eğitim faaliyetlerimizi Valide-i Atik Külliyesi bünyesindeki Valide-i Atik Medresesi’nde gerçekleştirmekteyiz. II. Selim’in hanımı Nurbanu Valide Sultan tarafından yaptırılan külliye, 1571-1583 yılları arasında inşa edilmiştir. Üsküdar’a nazır bir tepe olan Toptaşı mevkiindedir. Geniş bir avlunun içinde yer alan camiye ilaveten külliye bünyesinde medrese, tekke, sıbyan mektebi, imaret, han, darü’ş-şifa, darü’l-kurra, darü’l-hadis ve hamam yer almaktadır. Mimar Sinan’ın son eserleri arasında sayılan Atik Valide Külliyesi İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan önemli bir külliyedir. İnşaat esnasında Mimar Sinan’ın yaşı 80’in üzerinde olup, inşaatı tamamlayamadan vefat ettiği söylenir. Bu sebeple külliye, Sinan’ın son eseri olarak bilinir. Külliyeyi yaptıran Nurbanu Valide Sultan, Sultan III. Murad’ın da annesidir. Külliye inşa tarzı açısından Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Süleymaniye Külliyesi’nin bir minyatürü olarak kabul edilir. Yapılışından sonra Valide Sultan Külliyesi adını alan külliye 1640’ta Mahpeyker Kösem Sultan tarafından yaptırılan camiden sonra Atik (Eski) Valide adını almıştır. Hamamı faal durumda olan külliyenin Daru’ş-şifa kısmı 2016 senesinde FSM Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından kullanılmaya başlamıştı. Halihazırda külliyenin kalan kısımları da üniversite bünyesinde faaliyete girmiştir. Külliyenin Medrese bölümü 2005 yılında İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edilmiştir. Medrese içinde geniş bir avlunun etrafında 18 adet 9 m2’lik hücre, 1 adet 36 m2 büyüklüğündeki dershane ve bir mutfak bulunmaktadır. Aynı zamanda İlim Yayma Cemiyeti Kadıköy Şube Merkezi olarak da kullanılan medresemizdeki 18 hücrenin 14’ü İlimler ve Sanatlar Merkezi tarafından eğitim mekanı olarak kullanılmaktadır.

Yol tarifi için tıklayınız.