Miftah Gençlik Akademisi

Biz Kimiz?
Miftah Liseli Gençlik Akademisi, İlim Yayma Cemiyeti bünyesindeki İlimler ve Sanatlar Merkezi (İSM) tarafından 2017 senesinde kurulmuştur. 2007 senesinden bu yana lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik özel proje ve programlar yürüten, sunduğu ilim ve tarih perspektifi, verdiği yüksek düzeyli eğitim ve yetiştirdiği araştırmacılarla ülkemiz ilim dünyasına katkı vermeye devam eden İSM, Miftah Gençlik Akademisi ile, ilim ve hizmet sahasındaki tecrübesini liseli gençlerle buluşturmayı hedeflemektedir.

2017-2021 seneleri arasında İmam-Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik olarak uygulanmakta olan programımız, 2022 senesinden itibaren farklı bir içerikle bütün liseli öğrencilere yayılmıştır. Muhatap kitlemiz, İstanbul’da liselerde aldıkları eğitime ilave olarak kendilerini ilim, irfan, kültür ve sanat açısından takviye edecek düzenli bir program arayışındaki öğrencilerdir.

Miftah Liseli Gençlik Akademisi Nedir?
Miftah Liseli Gençlik Akademisi,
Sıradanlıktan sıyrılıp kendinin, çevresinin ve dünyanın farkına varan
Maddenin sınırlarına ve zincirlerine mahkum olmayıp, asıl manaya ulaşmayı arzulayan
Hür aklını ve vicdanını İslam ile şereflendiren, O’nunla ahlaklanan
Sömürülmeye, güdülmeye ve köleleştirilmeye itiraz eden
Varlığını, inanç, samimiyet, gayret ve aksiyonla ile tanımlayan
Ellerine güneş ve ay verilse davasından vazgeçmeyen
Mazi-hal-istikbal sorgusunda feraseti elden bırakmayan
Anlayan, anlamlandıran ve anlatan
Özlenen
Özendiren
Özünü kavramayı ilke edinen
Gençliğin akademisidir.

Hedeflerimiz
-Gençlerimize içinde bulunmaktan mutluluk duyacakları bir sosyal çevre oluşturmak
-Gençlerimizde var olan kabiliyetleri açığa çıkararak onları inanç, bilgi, ahlaki ve kültürel açılardan desteklemek
-Kavram, sinema, sanat ve fikir atölyeleriyle gençlerimizin entelektüel birikimlerine ve kendilerini ifade etme kapasitelerine katkıda bulunmak
-Gençlerimizin Kur’an-ı Kerim’e olan arzu, ilgi ve bağlılıklarını artırmak, tecvit ve makam üzere okuyuşlarını geliştirmek
-Osmanlı Türkçesi seminerleriyle öğrencilerimize köklü tarihi mirasını anlama heyecanı ve imkânı sunmak
-Gençlerimizi öncü şahsiyetlerle buluşturarak onların kıymetli birikim ve tecrübelerinden istifade etmelerini sağlamak, ayrıca bu yolla gençlerimize azim ve ufuk aşılamak
-Şehir gezileriyle gençlerimizi İstanbul’un zenginliği ve medeniyetimizin somut tezahürleri ile buluşturmak
-Sportif faaliyetlerle gençlerimizin kendi aralarında ve hocalarıyla olan kardeşlik bağlarını güçlendirmek