Tematik Seminerler

Tematik Seminerler İSM bünyesinde ilk defa 2018 senesinde gerçekleştirilen bir çalışmadır. Tematik Seminerler, Hazırlık sınıfı dışındaki lisans öğrencilerinin, genel seminerlerden daha dar kapsamlı özel olarak seçilmiş konular üzerine gördükleri akademik okuma ve yazma odaklı seçmeli seminerlerdir. Tematik Seminerlerin başlangıcında öğrenciler kendilerine sunulan seçenekler arasından arzu ettikleri semineri, kontenjan nispetinde seçerler. 2022-2023 Bahar döneminden itibaren her hafta düzenlenen seminerlerde öğrenciler her iki oturumdan biri için önceden belirlenen kitap veya metni okur ve okunan metnin üzerine en az bir sayfadan oluşan değerlendirme yazısı yazarak seminer hocasına gönderir. O hafta seminer hocası ile beraber konuyu etraflıca konuşurlar. Sonraki hafta seminer hocası değerlendirme yazılarıyla ilgili öğrenciye yüzyüze geri dönüş sağlar, yazılan değerlendirme yazılarını sınıf ortamında tahlil ve tashih eder. Böylece okuma, yazma, yazılanlar üzerine tartışma ve yazılara geri dönüş alma süreçlerini içeren zengin bir öğretim modeli ortaya çıkmaktadır. Bu yolla öğrencilerin henüz lisans düzeyinde iken düzenli akademik okuma ve yazma süreçlerini takip etmeye alışkanlık kazanması hedeflenmekte, özellikle öğrenci yazılarına yapılan geri dönüş ve beslemelerle akademik metin inşa kabiliyetine kritik katkılar yapılmış olmaktadır.


Geçtiğimiz senelerde gerçekleştirilen tematik seminerler şu şekildedir: