Prof. Dr. İsmail Kara İle "Resimli Cumhuriyet Din Kitabı" Müzakere Edildi

Prof. Dr. İsmail Kara İle

Prof. Dr. İsmail Kara İle "Resimli Cumhuriyet Din Kitabı" Müzakere Edildi


Prof. Dr. İsmail Kara'nın Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yayımladığı "Resimli Cumhuriyet Din Kitabı", İSM öğrencisi ve mezunu katılımcılarla Atik Vâlide Külliyesinde müzakere edildi. Yaklaşık iki buçuk saat süren müzakere, katılımcıların kitap etrafında İsmail Kara'ya yönelttikleri sorular etrafında şekillendi.

"Resimli Cumhuriyet Din Kitabı", kuruluşundan bu yana Türkiye'de dinle alakalı meseleleri, görseller etrafında ele alan bir çalışma. Kara'nın ifadesine göre, Türkiye'de dinle alakalı olmayan hiçbir mesele bulunmadığından, üç ciltten müteşekkil "Resimli Cumhuriyet Din Kitabı"nda siyaset, eğitim, kültür, sanat, mimari, toplumla alakalı yetmiş başlıkta yazılar mevcut. Nitekim katılımcıların yönelttiği sorular etrafında şekillenen müzakerede de farklı alanlardan konular tartışıldı. İsmail Kara, Türkiye'de yaşayan herkesin söz konusu başlıklarda "Türkiye'yi taşıma kapasitesi olan" bir anlayışa sahip olmasının zorunluluğuna işaret etti. Bu çerçevede; Cumhuriyet inkılapları, Lozan Antlaşması, din-toplum-siyaset ilişkileri, cemaat-tarikat yapıları, din eğitimi, din-bilim ilişkisine yaklaşımlar gibi meseleler tahlil edildi. Müzakere sonunda Kara, katılımcıların kitaplarını imzaladı.02.05.2024