Alan Seminerleri

İSM müfredatına bu sene eklenen Alan Seminerleri, yüksek lisansa hazırlanan son sınıf öğrencilerinin, seçilmiş akademik metinler üzerinden yaptıkları okuma ve tahlil odaklı seçmeli seminerlerdir. Bu seminerler kapsamında lisans son sınıf öğrencileri, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki İSM mezunu abileri ile bir araya gelmişler ve seçecekleri akademik alanın temel metinlerini birlikte müzakere etme imkânı bulmuşlardır. Bu seminerler sonucunda yüksek lisansa hazırlık aşamasında olan öğrencilerin alanlarına dair temel ve ileri düzey pek çok konuyu kavraması sağlanmış, klasik ve modern eserlerle tanışıp literatür bilgisi kazanması amaçlanmıştır.

2021-2022 dönemi içinde gerçekleştirilen Alan Seminerleri şu şekildedir:

  • Kelâm-İslâm Felsefesi-Tasavvuf Alan Seminerleri (Yürütücü: Nedim Aydın)
  • Fıkıh Alan Seminerleri (Yürütücü: Abdurrahman Çavğa)
  • Tefsir-Kıraat Alan Seminerleri (Yürütücü: Cengiz Güler)
  • Hadis Alan Seminerleri (Yürütücü: Ömer Faruk Maden)
  • İslâm Tarihi Alan Seminerleri (Yürütücü: Ahmet Enes Duman)