Prof. Dr. Recep Şentürk'le "İSM Eğitiminin Fikri ve Tarihi Temelleri" Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Recep Şentürk'le

Prof. Dr. Recep Şentürk'le "İSM Eğitiminin Fikri ve Tarihi Temelleri" Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi


2023-2024 akademik yılının ilk konferansı, İSM Yönetim Kurulu Başkanı ve Hammad bin Halife Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Şentürk Hocamızla gerçekleştirildi. 

"İSM Eğitiminin Fikri ve Tarihi Temelleri" başlığı taşıyan konferansta Şentürk, İSM eğitiminin "Modern çağın ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip ilim adamları yetiştirme" misyonunu açıklığa kavuşturdu. Modernleşmeyle birlikte müslümanların yaşadığı sorunların temelinde entelektüel bir kriz yattığını belirten Şentürk, askeri ve siyasi alandaki problemlerin de ancak entelektüel krizlerin çözümüyle mümkün olduğuna işaret etti. Şentürk entelektüel krizlerin çözümünün ise "Fikrî Bağımsızlık"ta olduğunu belirtti. İSM'nin vizyon ve misyonunun müslümanların fikrî bağımsızlığını elde etmelerini sağlayacak, onlara bu donanımı verecek ilim adamları yetiştirmek olduğunu belirten Şentürk, İSM programının bu doğrultuda üç sacayağı üzerine bina edildiğini ifade etti. Bunlardan ilki, klasik müktesebatı elde etmeyi sağlayan âlet ilimleri; ikincisi, klasik müktesebatı oluşturan temel İslami ilimler; üçüncüsü ise modern dünyayı anlamayı, yorumlamayı ve klasik müktesebatı modern dönemde geçerli kılmayı sağlayacak olan sosyal bilimler.19.10.2023