Prof. Dr. Merdan Güneş'le "Oryantalizm, Sömürgecilik ve İslamofobi" Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi

Prof. Dr. Merdan Güneş'le

Prof. Dr. Merdan Güneş'le "Oryantalizm, Sömürgecilik ve İslamofobi" Başlıklı Konferans Gerçekleştirildi


2023-2024 Akademik yılı Temel Eğitim Programı kapsamında düzenlenen konferansların ikincisi, Osnabrück Üniversitesi İslam Düşüncesi kürsüsünden Prof. Dr. Merdan Güneş'le gerçekleştirildi.

"Oryantalizm, Sömürgecilik ve İslamofobi" başlığını taşıyan konferansta Güneş oryantalizmin kısaca tarihini ele aldıktan sonra oryantalizme dair yeni yaklaşımları değerlendirdi. Güneş oryantalizmin evrelerini ele aldı ve post-kolonyal dönemde oryantalizmin mahiyetine değindi. Bu çerçevede, sömürgecilikle doğrudan irtibatlı bir gelişim izleyen oryantalizmin post-kolonyal dönemde de bu hüviyetini kaybetmediğini fakat şekil değişikliği ile aynı tavrı sürdürdüğünü belirtti. Almanya'da uzun süren tecrübesini de değerlendirmelerinde bir veri olarak kullanan Güneş, Alman oryantalizmi ile sair Batılı oryantalizmlerin farklarına işaret etti. Öte yandan oryantalizmin başından bu yana İslamofobiyi besleyen yanları olmakla birlikte İslamofobik eğilimleri engellemeye çalışan Batılı araştırmacılar olduğundan da söz etti.

Konferans soru cevap faslının ardından nihayete erdi.20.10.2023