Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç ile Hasbihal

Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç ile Hasbihal, Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç

Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç ile Hasbihal


“Konferanslar ve Sohbetler” başlıklı dizinin bu haftaki misafiri Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Muhammet Emin Kılıç hocamızdı. 25 Mayıs 2023 tarihinde Valide-i Atik medresesinde gerçekleştirilen sohbet, İSM mensubu ve mezunu kardeşlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Hocamızın sohbetinin nirengi noktası, günümüz dünyasında gençlerin mülaki olduğu sorunlar ve bu sorunların çözümünde izlenilecek adımlar şeklindeydi. Sorunlar bağlamında ilk söz konusu ettiği husus, gençlerin ruhi tatminini sağlayacak bir sohbet ortamından mahrum olmaları meselesiydi. İnsanın maddi yönünün ihtiyaçları olduğu gibi ruhi yönünün de çeşitli ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların başında da sohbet bulunmaktadır. Zira sohbet insana yalnızca kendi menfaati için değil başkaları için de çalışmayı öğütlemektedir. Bugün için her insanın kendi alanını genişletmek gibi bir gayesi olduğunu ve bunun insan için tatmin sağlamadığını dile getiren hocamız bu problemin çözümünün başkaları için faydalı işler yapmak olduğuna işaret etti. Her insanın mutlaka Allah rızası için yaptığı ve karşılığını yalnızca Allah’tan beklediği bir amelinin bulunması gerektiğine vurgu yapan hocamız, bu türden eylemlerin Hz. Peygamber ahlakı ile ahlaklanmanın yolu olduğunu dile getirdi.

Hocamız sohbetine, amellerdeki en temel gayenin Allah rızası olması gerektiğine, zira Kur’an-ı Kerim’in ilk emri olan “Oku” emrinin Allah rızası kaydı ile birlikte varit olduğuna işaret ederek devam etti. Bununla birlikte hadislerin de aynı şekilde Allah rızasına vurgu yaptığına dikkat çekti. Bu konudaki en önemli hadislerden birisi “Ameller niyetlere göredir.” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1) hadisidir.  Buhari’nin “Sahih” adlı metni ve birçok “Erbain” metni bu hadis ile başlamaktadır. Bunun anlamı işlenecek her amelde bu gayenin gözetilmesi gerektiğidir. Bu bağlamda hem Kur’an-ı Kerim hem de hadisler söz konusu olduğunda din samimiyeti önceleyen bir yapıya sahiptir. 

Gençlerin problemlerine çözüm noktasında öğretici konumunda bulunan kişilere de önemli görevler düştüğünü vurgulayan hocamız, öğretici kişinin mutlaka şefkatli ve merhametli olması gerektiğini öğütledi. “Yumuşak huydan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum demektir.” (Müslim, Birr, 74-76) hadisine değinen hocamız, öğretici kişinin yaptığı işi sevdirerek yapması gerektiğinin altını çizdi. Müslümanın sadece öğreticilik hususunda değil hayatındaki tüm eylemlerde bu gayeyi gözetmesini gerekli gören hocamız ayetlerin bu noktadaki vurgusuna işaret etti. Hocamız, “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir.” (Nahl 16/125) ayetinde “hikmet” kavramının alimleri davet için, mev’iza kavramının Müslüman halkı davet için, “hasena” kavramının ise kafirleri davet için kullanıldığına dikkat çekti.

Son olarak hocamız, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz tesirine dikkat çekti. Sosyal medya ile gerçek hayat arasında büyük bir mesafe olduğuna, sosyal medyanın cezbediciliği karşısında gerçek hayatın gençler için daha sıkıcı hale geldiğine değindi. Sosyal medya kullanımının azaltılması gerektiğini vurgulayarak sohbetini tamamladı.04.04.2023