2023-2024 Akademik Yılı Açılış Dersi Valide-i Atik Medresesi Avlusunda Gerçekleştirildi

2023-2024 Akademik Yılı Açılış Dersi Valide-i Atik Medresesi Avlusunda Gerçekleştirildi, Açılış Dersi,Konferans

2023-2024 Akademik Yılı Açılış Dersi Valide-i Atik Medresesi Avlusunda Gerçekleştirildi


2023-2024 Akademik Yılı Açılış Dersi, aynı zamanda İSM yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Bekir Kuzudişli Hocamız tarafından Valide-i Atik Medresesi avlusunda gerçekleştirildi. Açılış dersine, İSM bünyesine yeni katılan hazırlık öğrencileri ile her biri ilim yolculuğunda yeni bir safhaya geçen lisans öğrencileri, ayrıca ilim yolculuğuna lisansüstü çalışmaları ile devam eden İSM mezunları dinleyici olarak katıldı.

"Rivayet İlimlerinin Yapısı" başlığını taşıyan derste Bekir Kuzudişli Hocamız, İslam ilim geleneğinin naklî kanadı içerisinde rivayet olgusuna nasıl yaklaşıldığını ele aldı. Bu çerçevede fıkıh, fıkıh usulü, hadis, tefsir ve tarih ilimlerinin rivayetleri değerlendirirken başvurdukları kriterlerin farklılığına dikkat çekildi. Söz gelimi, bir usulcünün hadis değerlendirmesi, onun fıkhi çıkarımda bulunduğu katkıyı dikkate alırken, bir tarihçinin hadise yaklaşımı, aktarmak istediği tarihi hadiseye sağladığı bütünlük cihetindedir. Bu itibarla, bugünün hem İslami ilimler talebesi hem de genel okuru, rivayetlere yaklaşırken ve alimlerin rivayetler hakkındaki değerlendirmelerini okurken, bir rivayete hangi yollardan yaklaşılabileceğini dikkate almalı ve bu yolların rivayete biçtiği değerin farklılaşabileceğini göz önünde bulundurmalıdır. 

Ders, soru-cevap faslıyla nihayete erdirildi.12.10.2023